Eerder al gooiden Francine Mestrum en Lou Keune veel stof op met het artikel 'De grote Leugen van de Ontwikkelingshulp'. Daarin werd gesteld dat de ontwikkelingshulp die vaak met veel poeha van Noord naar Zuid gegeven wordt, een hypocriet geheel is. Andersom gaat er immers veel meer geld.

Lou Keune noemt dat feit 'omgekeerde ontwikkelingshulp'. Hij heeft jarenlang uitgebreid onderzoek gedaan naar de blijvende (en zelfs stijgend) kapitaalsstroom die van arme naar rijke landen loopt. Hoe dat in elkaar steekt wordt onder meer uit de doeken gedaan in een eerder uitvoerig Nederlandstalig artikel dat hier als pdf te vinden is.

En nu is er dus ook een geactualiseerde Engelstalige versie van die studie, gemaakt, met als titel The Myth of Development Aid (pdf)