ImageActiedag over mondiale landbouw op 3 juni in Rostock (een vertaling van de internationale oproep)

 

Elk jaar sterven er wereldwijd 30 miljoen mensen door honger of ondervoeding. Verschillende processen zoals gedwongen openstelling van markten, het opleggen van prijzen door supermarktketens, of exportsubsidies voor voedselproductie vernietigen systematisch het bestaan van ontelbare kleine boeren, vooral in arme landen. Monoculturen en industriële landbouw hebben rampzalige gevolgen voor natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water, of biodiversiteit. Ook schaadt dit de kwaliteit van voedsel in belangrijke mate. Multinationale bedrijven uit het Noorden zoals Monsanto en Bayer nemen de genetische bronnen van het Zuiden in door gebruik te maken van 'intellectuele eigendomsrechten' en proberen op deze manier de voedselproductie te beheersen. Maar ook in de geïndustrialiseerde landen heerst een rampzalige prijsdruk en zijn er massale processen van concentratie in de landbouw.

In tegenstelling tot de retoriek van het bestrijden van armoede en honger die elke G8-top tegenwoordig vergezelt, streven de rijke geïndustrialiseerde landen een vernietigende, extreem neoliberaal beleid na op het gebied van landbouw en visserij die leidt tot meer ontheemden, honger en snel toenemende ongelijkheid. De winst van dit beleid gaat grotendeels naar de multinationale bedrijven en grote commerciële boeren. Overal op de wereld organiseren kleine boeren, landarbeiders en landlozen zich om voor hun belangen te strijden tegen grote landeigenaren, bedrijven, regeringen en internationale instellingen. Ze bezetten land, vechten tegen privatisering van water, branden gentech-velden plat en bouwen coöperaties op en projecten om hun traditionele zaden te beschermen. Ze vechten voor het recht op voedselsoevereiniteit - het recht om zelf te beschikken over hun landbouw en voeding. In solidariteit met dit mondiale verzet en omdat voedsel en landbouw een basis voor ieders leven zijn, voeren we ons protest naar de G8-top in Heiligendamm

De actiedag van de 3e juni nodigt zoveel mogelijk mensen uit om deel te nemen aan de verschillende vormen van actie. Het begint met een protestdemonstratie met tractors en grote poppen door de binnenstad van Rostock en eindigt met een evenement bij het 'Agro-Bio-Technikum,' die de gentech-proefvelden uitvoert in Groß Lüsewitz, 15 kilometer ten oosten van Rostock. Er zal een manifestatie zijn die langs verschillende informatie- en actieplekken zal voeren. Vertegenwoordigers van organisaties van kleine boeren en netwerken die tegen gentech gekant zijn uit het Noorden en het Zuiden zullen deelnemen (Via Campesina, Conféderation Paysanne en anderen).

Protestdemonstratie van de Universiteit van Rostock naar de Nieuwe Markt

10.00: prelude (faculteit voor Landbouw en Milieuwetenschappen, Universiteit Rostock)

10.30: Start (faculteit voor Landbouw en Milieuwetenschappen, Universiteit Rostock)

11.30: Protestdemonstratie

12.30: Afsluitingsmanifestatie

Demonstratie van Rostock naar Groß Lüsewitz

13.30: Start van de demonstratie op de plek van de afsluitingsmanifestatie, voerend langs verschillende plekken met informatie en creatieve acties die verband houden met de G8 en mondiale landbouw: Graansilo's in de haven van Rostock, aardbeienplantages met slechte arbeidsomstandigheden, industriele boerderijen, fast-food restaurants, insituut voor dierproeven, groothandels in voedsel, en andere.

Er zijn geen beperkingen aan de creativiteit gedurende de acties of de manier waarop deelgenomen kan worden aan de demonstratie: te voet, rolschaats, fiets, tractor, auto, bus. Er gaat elk uur een regionale trein naar Groß Lüsewitz

Bijeenkomst en dorpsfeest in Groß Lüsewitz

13.00: kleurrijk protest tegen de lokale 'Agro-Bio-Technikum' en diens omstreden gentech-onderzoek en veldproeven. Bijeenkomst, podiumacts, informatiestands, voedselstands, straattheater, spel, muziek en meer.

Voor info en contact: Aktionsnetzwerk G8 und Globale Landwirtschaft

Reader van 80 pagina's over het onderwerp (pdf)

Aseed

Dissent-nl