Plant een boom ter compensatie van je vliegreis ? En je kunt nu zelfs een boom planten ter compensatie van je autogebruik . Maar er zijn twijfels. Een artikel in het Financieel Dagblad (20 februari) over de vrijwillige CO2 markt illustreert dat dit geen oplossing zal bieden voor het oplossen/compenseren van de uitstoot van broeikasgassen.

Overgenomen van sargasso.nl

Zo staat er in een ingezonden brief in het FD van afgelopen week het volgende:

Omdat mensen in ontwikkelingslanden nu al een groter beslag op beschikbare gronden leggen dan duurzaam is, is voldoende bomenaanplant voor een klimaatneutrale Nederlandse huishouding echter volstrekt onmogelijk. Nederland telt alleen al meer dan 7 miljoen autos. Als deze jaarlijks gemiddeld 20.000 km rijden en daarbij 4 ton CO2 uitstoten, is het totale wagenpark van ons land goed voor een jaarlijkse CO2 uitstoot van tenminste 28.000.000 ton CO2. Als de stelling in het artikel klopt dat 179 bomen nodig zijn voor de uitstoot van 1 auto, zijn voor de compensatie van het totale Nederlandse wagenpark jaarlijks tenminste 1.253.000.000 bomen voor nodig. Bij een onderlinge afstand van 6 meter is voor deze aanplant - jaarlijks - tenminste 4.336.000 ha grond nodig. Dit is meer dan de oppervlakte van Nederland (4.152.600 ha). Het spreekt voor zich dat er nog veel meer land nodig is om al onze andere emissies te compenseren. Geen wonder dat ruimte voor aanplant gezocht wordt in landen als Oeganda, Maleisië of Brazilië.

 

De vrijwillige CO2 markt is niet slechts zorgelijk, het is een illusie die ten koste gaat van boeren en bosbewoners in het Zuiden. Verder is het belangrijk er op te wijzen dat de CO2 emissies bij de verbranding van fossiele brandstoffen afkomstig is van fossiele koolstof die over miljoenen jaren in de vorm van olie, gas of kolen in de aardbodem is opgebouwd. Bomen zijn niet geschikt om dit soort CO2 terug te brengen naar de bron waar ze vandaan kwam. Daarvoor zijn opnieuw miljoenen jaren nodig. Met andere woorden alleen de verbranding van CO2 van biomasssa kan feitelijk worden gecompenseerd met aanplant van nieuwe gewassen. Emissies vanwege de verbranding van fossiele brandstoffen leiden alleen maar tot meer CO2 in de biotische kringloop, en bomenaanplant kan dat niet compenseren.

Het systeem is sowieso niet waterdicht, in de zin dat de bewoners van de gebieden waar bomen worden aangeplant, hun heil ergens anders gaan zoeken. Het lijkt De meeste boeren (in ontwikkelingslanden) zullen niet zo snel hun grond beschikbaar stellen voor bomenplantages van emissierechten-handelaars. Die zullen dan ook graag uitwijken naar gebieden waar land nog niet in eigendom is genomen. Veel nieuwe plantages mogen dan ook verwacht worden in bestaande bosgebieden, want daar zijn de grondrechten vaak minder goed geregeld. Op die manier worden bosbewoners (inheemse volken) steeds meer gedupeerd. Maar ook geldt in dit soort gevallen dat voor de nieuwe plantages bestaande bomen worden gekapt. Dat levert natuurlijk ook CO2 emissies op, maar die worden eenvoudig niet meegerekend. Voorts geldt ook nog eens dat er in theorie veel meer grond nodig is om neutraliteit te waarborgen dan er in de praktijk beschikbaar is.

Aan de fundamentele kritiek kan toegevoegd worden dat de aanplant van bomen slechts een tijdelijke toename van de opname van CO2 uit de atmosfeer. Zodra deze bomen hun CO2 in de toekomst vrijlaten, is er een einde aan die neutraliteit gekomen. Dit zou kunnen worden ondervangen met het tot in den eeuwige dage opnieuw planten van bomen, maar dat lijkt nogal onwaarschijnlijk.

Lees hier meer over de CO2 markt en over de CO2 neutraal mythe .